Historisk tillbakablick

Den första mars 1936 slog Ystads Kemiska Tvätt och Färgeri upp portarna för första gången här i Pilgränd. Bröderna Olle och Ivan Nilsson tillsammans med Rudolf Albrecht hade tidigare jobbat på Elna Anderssons tvätt på Regementsgatan men tänkte nu pröva lyckan på egen hand. Kemtvättsmetoden var på denna tid en relativt ny teknik och många hade börjat inse den bekväma i att lämna bort sina plagg för tvätt istället för att tvätta hemma med varierande resultat.

 

 

 

 

Vid tioårsjubileet 1946 hade företaget vuxit rejält och man var nu 15 anställda och tvättade ca 10000 kostymer om året tillsammans med all annan typ av tvätt. Den tekniska utvecklingen inom tvätterinäringen gick snabbt framåt och tvätteriet införskaffade ny pressutrustning och tvättmaskiner. Under 50 och 60talen ökade omsättningen stadigt, detta trots en stor brand som totalförstörde hela ovanvåningen på fastigheten 1952.

1964 invigdes den nuvarande affärsbyggnaden och tvättutrustningen moderniserades igen. På 60 talet fick man konkurrens av tvätterier från både Malmö och Trelleborg som öppnade inlämningsfilialer i staden och under 70 talet öppnade Rekord Kem på Östergatan.
1976 tog Olle Nilssons son Claes-Göran över tvätteriet . En ökad medvetenhet om miljö och hälsoaspekter av kemtvätt ledde till omfattande förändringar i maskinparken under 80 och 90 talen. Tvättvätskeförbrukningen minskades tack vare detta ner dramatiskt. Claes Göran var även aktiv medlem av Sveriges Tvätteriförbund som kontrollerar och auktoriserar tvätterier runt om i Sverige. Genom åren har Tvätterieförbundets krav på miljö, arbetsmiljö och kvalitet på tvättresultat alltid varit höga. Claes-Göran såg under alla år till att tvätteriet drevs klanderfritt och därför har Ystads Kemiska Tvätt alltid fått höga poäng vid auktorisationskontroller.
Sedan 2009 drivs Ystads Kemiska Tvätt av mig Anders. Jag är Claes-Görans son och Olles barnbarn. Min strävan är att driva en professionell verksamhet med en modern maskinpark och genom detta leverera ett perfekt resultat. En verksamhet där anställda trivs och där kunder känner sig väl bemötta.
Anders Cedrenius

Kvalité och pesonlig sevice sedan 1936